άγχος Tag

Σε αυτό το άρθρο θα διαχωρίσουμε τη διαφορά μεταξύ της τυπικής λαχτάρας και της υπερκατανάλωσης τροφής αλλά και του αληθιν

Η κορτιζόλη θεωρείται η κατεξοχήν ορμόνη του ΣΤΡΕΣ και παράγεται από τα επινεφρίδια. Ανάμεσα στις φυσιολογικές λειτουργίε

Call Now
Book Now